Gioăng cao su kỹ thuật, Gioăng cao su thủy lợi, Gioăng cao su

Gioăng cao su tổng hợp củ tỏi sử dụng cho thủy lợi, thủy điện