Gioăng cao su kỹ thuật, Gioăng cao su thủy lợi, Gioăng cao su

Chính sách vận chuyển

Miễn phí vận chuyển từ trung tâm Hà Nội bán kính 15km.

Những trường hợp quá 15km hoặc đi các tỉnh thì sẽ tính theo cước phí thỏa thuận giữa hai bên