Gioăng cao su kỹ thuật, Gioăng cao su thủy lợi, Gioăng cao su

Chính sách trao đổi hàng

 Các sản phẩm theo đơn đặt hàng thì không được đổi sang sản phẩm khác.

Đối với tất cả các thiết b tủ mạng cũng như sản phẩm khác thì sản phẩm phải còn mới nguyên hộp, chưa lắp đặt hay sử  dụng, thì khách hàng được quyền đổi sang sản phẩm khác cùng chủng loại. Và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho sản phẩm được đổi, cũng như được thống nhất thỏa thuận của hai bên.